Falowniki


W skład instalacji fotowoltaicznej prócz samych paneli PV wchodzą jeszcze urządzenia, które przekształcają prąd stały produkowany przez panele na prąd zmienny o określonych parametrach, są to inwertery. W zależności od instalacji i odbiorników, które mają być zasilane energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej można zamontować inwerter jedno- lub trójfazowy. Inwertery po funkcją przekształcania prądu posiadają szereg zabezpieczeń, które mają na celu ochronę instalacji elektrycznej użytkownika przed niespodziewanymi skokami napięcia lub w przypadku pojawienia się prądu o niewłaściwych parametrach. Ważnym elementem instalacji jest okablowanie użyte do podłączenia paneli fotowoltaicznych z inwerterem, muszą to być przewody o bardzo małej rezystancji oraz o doskonałych właściwościach przewodzących. Takie wymagania są konieczne, aby podczas przepływu prądu w przewodach miały miejsce jak najmniejsze straty energii elektrycznej.