Ogłoszenia


Data dodania: 17.02.2017r.

 

Zapytanie ofertowe Nr 01/02/2017 dotyczące zamówienia na kluczowego podwykonawcę usług badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – konkurs w ramach Programu sektorowego „IUSER” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Pełna treść ogłoszenia do pobrania

Wzór Umowy do pobrania