ABC Fotowoltaiki


Czym jest fotowoltaika?

Promieniowanie słoneczne jest czystym i niewyczerpalnym źródłem energii, która może z łatwością być zamieniona na energię elektryczną powszechnie stosowaną i wykorzystywaną zarówno w gospodarstwach domowych jak i przemyśle. Panele fotowoltaiczne są to urządzenia, które służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energie elektryczną.

Ogniwa fotowoltaiczne, z których są wykonane panele fotowoltaiczne, są półprzewodnikami. Następuje w nich bezpośrednia konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Każdy panel składa się z wielu ogniw fotowoltaicznych, połączonych ze sobą elektrycznie w sposób szeregowy. Zamkniętych w jednej obudowie i osłoniętych warstwami szczelnie chroniącymi przed warunkami atmosferycznymi.

Padające na ogniwo promieniowanie słoneczne powoduje wybicie wolnych elektronów znajdujących się w półprzewodniku, które swobodnie przepływając tworzą prąd, którego napięcie i natężenie są uzależnione od natężenia promieniowania słonecznego.

Moduły fotowoltaiczne są urządzeniami płaskimi i lekkimi, z powodzeniem mogą generować energię elektryczną dla gospodarstw domowych, rolnych oraz innych budynków gdzie występuje pobór energii elektrycznej. Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię w sposób bezgłośny, a jedynym efektem działania instalacji jest ich nagrzewanie. W przeciwieństwie do innych źródeł energii odnawialnej (wiatraków, hydroelektrowni, instalacji spalania biomasy) instalacje fotowoltaicznej są praktycznie bezobsługowe, a ich serwis polega głównie na dbaniu, aby nie uległy znacznemu zabrudzeniu. Jest to również jedyna technologia, która ma potencjał zaspokoić energetyczne potrzeby wszystkich mieszkańców ziemi.