Aktualności


Czyste Powietrze


Cel Programu „Czyste Powietrze"

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze"

-Bonus za niskoemisyjność i odnawialność (pomy ciepła, fotowoltaika)

-Odejściu od weryfikacji wysokości dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

-Dotacja do 10-15 tys. złotych dla osób, które wymieniły źródło ciepła

-Możliwość składania wniosków on-line na gov.pl

-Krótszy czas oceny wniosków – do 30 dni

-Wsparcie dla przedsięwzięć rozpoczętych nawet 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

-Integracja z programem „Mój Prąd” – do 5 tys. zł na fotowoltaikę (jeden wniosek)

-Zwiększenie roli gmin w programie

-Włączenie do programu banków (pożyczki, kredyty)

 

Więcej na http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Szczegółówa interpretacja zmian: https://magazynbiomasa.pl/czyste-powietrze-w-nowej-odslonie-co-sie-zmienilo/

« Powrót