Efektywność energetyczna


Efektywnośc energetyczna w instalacjach fotowoltaicznych.

Rosnące rachunki za energię elektryczną sprawiają, że coraz więcej odbiorców energii elektrycznej szuka rozwiązań mających na celu obniżenie ilości pobieranej energii, lub zwiększenie efektywności swoich instalacji elektrycznych.

Firma WestWind Solar wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom z gotowymi rozwiązaniami (ComEC VS i  LEC) w zakresie zwiększenia efektywności instalacji elektrycznych, które mają na celu zmniejszenie opłat za energię elektryczną.

Rozwiązania, które proponujemy naszym klientom, opierają się w głównej mierze na kontroli napięcia i przepięć sieci elektroenergetycznej. Napięcie jest podstawowym parametrem energii elektrycznej i to od niego zależą takie parametry jak natężenie prądu, moc, pobór mocy biernej i czynnej. Przepięcia z kolei mogą pojawić się w lokalnej sieci elektroenergetycznej generując straty i skracając żywotność sprzętu elektronicznego. Kontrola napięcia prowadzi do optymalizacji zużycia energii elektrycznej.

Dzięki stabilizacji i kontroli napięcia osiągamy stałe oszczędności, ich wysokość zależy od typu obwodu i urządzeń w obwodzie elektrycznym. Poniżej przedstawiamy szacunkowe dane o oszczędnościach dla przykładowych urządzeń elektrycznych:

Urządzenia kuchenne i kurtyny powietrzne – 16%,

Zamrażarki, chłodziarki i urządzenia chłodnicze – 12%,

Lampy fluorescencyjne ze statecznikiem magnetycznym – 20%,

Lampy fluorescencyjne CFL – 10%.

Przygotowaliśmy dla naszych klientów rozwiązania dedykowane specjalnie dla:

- sieci oświetleniowych publicznych, handlowych, przemysłowych,

- sieci o stałym obciążeniu,

- sieci obciążonych przez silniki stosowane w przemyśle i obiektach publicznych.

Nasze rozwiązania gwarantują bezpośrednie oszczędności energii elektrycznej, już w pierwszym miesiącu działania urządzeń. Czas zwrotu inwestycji to nie więcej niż 3 lata. Poza generowaniem oszczędności, sieć elektryczna jest dodatkowo zabezpieczona przed zakłóceniami i wahaniami napięcia, występującymi w sieci elektroenergetycznej.

Więcej informacji pod: http://w-energy.pl/optymalizacja-sieci-elektrycznej-nn,38,pl.html