Czy fotowoltaika faktycznie się opłaca?

Wszędzie wokół słyszy się o walce ze smogiem, zmniejszaniem emisji CO2 oraz promuje się rozumiane szeroko postawy pro ekologiczne. W ten trend wpisuje się również montaż instalacji fotowoltaicznej która pozwala właścicielowi produkować prąd na własne potrzeby. Bez konieczności pobierania go z sieci operatora elektroenergetycznego, oferującego prąd wytwarzany głównie w elektrowniach węglowych. Dużo mówi się o ekologii, ale czy z czysto finansowego punktu widzenia instalacja się opłaca?

 

Rozliczenie, jak to działa?

Energia elektryczna produkowana z prosumenckich instalacji fotowoltaicznych jest rozliczana na zasadach bilansowania z zakładem energetycznym. W praktyce oznacza to, że prąd produkowany przez instalację fotowoltaiczną w pierwszej kolejności jest zużywany na potrzeby własne obiektu/domu, do którego przyłączona jest instalacja PV. Jest pierwsza oszczędność właściciela instalacji fotowoltaicznej - zamiast płacić za energię z sieci pobiera ją bezpośrednio z własnej instalacji. Kolejne dwa scenariusze to: energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną wystarczy na pokrycie zapotrzebowania i ma jej nadwyżki albo, w drugim przypadku, brakuje nam energii elektrycznej. Wówczas z sieci elektroenergetycznej pobieramy tylko brakującą część energii.  Natomiast w pierwszym przypadku nadwyżki są oddawane do sieci, gdzie operator energetyczny „przechowa” je i rozliczy w następnym okresie rozliczeniowym. Operator pomniejsza wygenerowane nadwyżki o 20% dla instalacji do 10 kWp i 30% dla instalacji do 50 kWp. Powstałe nadwyżki są naszą kolejną oszczędnością.

Oszczędności w praktyce.

Dla domu, który posiada pompę ciepła i zużywa rocznie ok. 8000 kWh oszczędności generuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp, która wyprodukuje ok 9500 kWh będą wyglądały następująco:

Średnio ok. 25% energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczne jest zużywane w momencie kiedy ona pracuje. W tym wypadku 2375 kWh to będzie nasza pierwsza oszczędność. Średnia cena za 1 kWh wraz z przesyłem wynosi ok 0,7 zł brutto.

Pozostała część energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej zostaje oddana do sieci operatora. W naszym przypadku jest to 7 125 kWh energii elektrycznej. Operator energetyczny zabiera 20% energii, którą oddaliśmy ponieważ instalacja jest instalacją do 10 kWp. W tym wypadku w magazynie zostaje nam 5700 kWh i to jest nasza kolejna oszczędność. W związku z tym ponieważ zamiast kupować „nowy” prąd korzystamy z wcześniej zmagazynowanych nadwyżek. Niewykorzystane nadwyżki przechodzą  na kolejny miesiąc i są ważne rok.

Podsumowując opłacalność instalacji fotowoltaicznej.

2375 kWh + 5700 kWh = 8075 kWh
Gdzie stawka za 1kWh wynosi 0,7 zł brutto ci daje nam 5 652,50 zł rocznie. Koszt instalacji o mocy 10 kW w firmie WestWind Solar na dobrych komponentach z modułami z gwarancją 20 letnią oraz falownikiem posiadający gwarancje 10 letnią to koszt ok 34 560,00 zł brutto. Zwrot takiej instalacji będzie wynosił około 6 lat i to przy założeniu że ceny energii elektrycznej nie pójdą do góry.

Instalacja daje rocznie zyski na poziomie 16%, bez wątpienia jest to wynik którego próżno szukać np. na giełdzie lub lokując środki na lokacie bankowej. Przewiduje się że instalacja ma przed sobą min 15 do 25 lat bez awaryjnej pracy oraz nie wymaga dodatkowych nakładów w czasie jej użytkowania. Jest to również przykład że dbając o środowisko możemy również oszczędzać pieniądze.

Zadbaj z WestWind Solar o środowisko i oszczędności.

Zapraszamy do kontaktu.