DC - prąd stały.

AC - prąd zmienny.

Isc - prąd zwarcia modułu fotowoltaicznego.

Impp - prąd w punkcie mocy maksymalnej modułu fotowoltaicznego.

Voc - napięcie obwodu otwartego, czyli maksymalne napięcie modułu w otwartym obwodzie, gdzie prąd wynosi 0A.

Vmpp - maksymalne napięcie w punkcie MPP w warunkach STC.

STC - ustandaryzowane warunki testów modułów i ogniw PV.

WpWatt Peak, moc modułu lub grupy modułów w warunkach STC.

Moduł fotowoltaiczny - urządzenie bezpośrednio zmieniające energię słoneczną na energię elektryczną. Zbudowany z połączonych ogniw fotowoltaicznych. 

Panel PV – mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespół modułów PV i innych niezbędnych elementów, które tworzą jednostkę zasilającą prądem stałym.

Skrzynka połączeniowa paneli PV – (Junction Box) obudowa w której wszystkie łańcuchy PV panelaa PV są połączone elektrycznie i gdzie są umieszczone zabezpieczenia.

Generator PV - zespół połączonych ze sobą modułów fotowoltaicznych wytwarzających prąd stały o odpowiednich parametrach. 

Łańcuch PV - zespół połączonych szeregowo modułów fotowoltaicznych.

Falownik - inwerter -urządzenie zmieniające napięcie i prąd stały z generatora PV na napięcie i prąd przemienny o parametrach zgodnych.