DC - prąd stały.

AC - prąd zmienny.

Isc - prąd zwarcia modułu fotowoltaicznego.

Impp - prąd w punkcie mocy maksymalnej modułu fotowoltaicznego.

Voc - napięcie w punkcie mocy maksymalnej modułu fotowoltaicznego.

Vmpp - napięcie w punkcie mocy maksymalnej modułu fotowoltaicznego.

STC - ustandaryzowane warunki testów modułów i ogniw PV.

WpWat pik, moc modułu lub grupy modułów w warunkach STC.

Moduł fotowoltaiczny -inaczej panel fotowoltaiczny, urządzenie bezpośrednio zmieniające energię słoneczną na energię elektryczną. Zbudowany z połączonych ogniw fotowoltaicznych. 

Kolektor PV – mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespół modułów PV i innych niezbędnych elementów, które tworzą jednostkę zasilającą prądem stałym;

Skrzynka połączeniowa kolektora PV – (Junction Box) obudowa w której wszystkie łańcuchy PV jakiegokolwiek kolektora PV są połączone elektrycznie i gdzie są umieszczone zabezpieczenia;

Generator PV - zespół połączonych ze sobą modułów fotowoltaicznych wytwarzających prąd stały w o odpowiednich parametrach. 

Łańcuch PV - zespół połączonych szeregowo modułów fotowoltaicznych.

Falownik - inwerter -urządzenie zmieniające napięcie i prą stały z generatora PV na napięcie i prąd przemienny o parametrach zgodnych lub zbliżonych do napięcia i prądu w sieci energetycznej niskiego napięcia.