Ogłoszono III nabór do programu "Mój Prąd"

Ustalony początkowy budżet programu Mój prąd na poziomie  1 mld złotych przyczynił się do powstania ok. 200 tys. Instalacji fotowoltaicznych. Koniec naboru przewidziany jest na 18 grudnia, jednak środki zostały wykorzystane już 6 listopada. NFOŚiGW zdecydował dołożyć do puli jeszcze  100 milionów złotych, dzięki którym dofinasowane zostanie jeszcze ok 20 tys. instalacji.

 

Program Mój prąd będzie kontynuowany  w 2021 roku, a jego nowa odsłona będzie dawała więcej możliwości dla potencjalnych beneficjentów.

Dodatkowa pula środków zostanie rozdysponowana wśród osób, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędną dokumentacją do dnia 18.12.2020 r. Wnioski, które nie uzyskają dofinansowania automatycznie nie zostaną przekazane do kolejnego naboru.

III naborze do programu Mój Prąd został zapowiedziany na pierwszą połowę 2021 roku. Zgodnie z regulaminem programu, okres kwalifikanci wydatków to: 23.07.2019 r. – 31.12.2025 r., a data przyłączenia instalacji do sieci nie może być wcześniejsza niż 23.07.2019 r. Instalacja wykonana pomiędzy naborami, będzie zatem spełniać regulamin programu.

Szczegóły dotyczące III naboru nie są jeszcze w pełni znane.

„ NFOŚiGW wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska pracuje nad zasadami, które będą obowiązywać w kolejnej edycji programu. Analizowane są rozwiązania mające na celu uatrakcyjnienie warunków obowiązujących w III naborze programu, np. włączenie do programu finansowania przydomowych ładowarek elektrycznych. Trwają także prace nad dalszym usprawnieniem programu tak, by przyczynił się do wzmocnienia lokalnego wymiaru energetyki przez stworzenie zachęt dla beneficjentów do wykorzystywania rozwiązań hybrydowych łączących niesterowalne źródła wytwórcze OZE z magazynem energii” – odpowiada Rzecznik NFOŚiGW dla portalu GLOBEnergia.

Mój Prąd

WestWind Solar w imieniu klienta składa pełną dokumentację gwarantując poprawne złożenie wniosku.

 

Zapraszamy do kontaktu.