Czyste Powietrze

Cel Programu Czyste Powietrze"

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Czyste Powietrze

Zmiany w programie  „Czyste Powietrze"

  • Bonus za niskoemisyjność i odnawialność (pomy ciepła, fotowoltaika)
  • Odejściu od weryfikacji wysokości dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.
  • Dotacja do 10-15 tys. złotych dla osób, które wymieniły źródło ciepła
  • Możliwość składania wniosków on-line na gov.pl
  • Krótszy czas oceny wniosków – do 30 dni
  • Wsparcie dla przedsięwzięć rozpoczętych nawet 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • Integracja z programem „Mój Prąd” – do 5 tys. zł na fotowoltaikę (jeden wniosek)
  • Zwiększenie roli gmin w programie
  • Włączenie do programu banków (pożyczki, kredyty)

Więcej na http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Szczegółówa interpretacja zmian: https://magazynbiomasa.pl/czyste-powietrze-w-nowej-odslonie-co-sie-zmienilo/