Kredyt Banku Pocztowego

Kredyt Banku Pocztowego

Kredyt Banku Pocztowego

Bank Pocztowy w swojej ofercie udostępnił kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową. Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub 21% w przypadku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu i instalacji mikroinstalacji odnawialnego źródła energii. Spółdzielnie mieszkaniowe mogą liczyć nawet na 50% premii!

"W Polsce zdecydowanie rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii zarówno wśród osób indywidualnych, jak i spółdzielni mieszkaniowych czy gmin. To efekt zmian w prawie, programów rządowych wspierających takie przedsięwzięcia, ale także wzrostu świadomości Polaków w zakresie tzw. czystej energii. Nie sposób zapomnieć także o jeszcze jednym elemencie: takie inwestycje w fotowoltaikę, termoizolację budynków czy uruchomienie małych elektrowni osiedlowych to wymierne oszczędności zarówno w zakresie produkcji energii, jak i ponoszonych wydatków. Bank Pocztowy będzie wspierał takie projekty prowadzone zarówno przez obywateli, jak i samorządy" - powiedział prezes Robert Kuraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

 Dlaczego warto

  • niższe koszty eksploatacji budynku
  • poprawa estetyki miejsca zamieszkania
  • premia do 21% wykorzystanego kredytu
  • dogodny okres kredytowania i warunki spłaty
  • indywidualnie negocjowane warunki zabezpieczenia
  • możliwość przyznania karencji w spłacie kredytu

Kto może ubiegać się o kredyt?

O środki finansowe w ramach oferty Banku Pocztowego: Kredyt z premią BGK mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Kredyt nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych, przypomniano.

Szczegóły dotyczące kredytu na: https://www.pocztowy.pl/instytucje/kredyt-z-premia/