Program Agroenergia

Program Priorytetowy „Agroenergia”

Program kierowany jest do rolnika indywidualnego będącego właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

W myśl inwestycji wchodzą nowe źródła ciepła i energii elektrycznej Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z możliwością podłączenia ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
a) źródła odnawialne,
b) źródła kogeneracyjne,
c) technologie wykorzystujące ciepło odpadowe.

Program Agroenergia

Zakres przedsięwzięcia może obejmować projekty kompleksowe, łączące źródło energii z systemem jej magazynowania, uzasadnionym pod względem technicznym i ekonomicznym. Z grupy przedsięwzięć wyłącza się: – inwestycje polegające na wykorzystaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, w tym odpadów i paliw pochodzących z odpadów komunalnych, – inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł geotermalnych.

Nasze biuro kompleksowo obsługuje tego rodzaju inwestycje od projektu po realizację.

Kontakt w sprawie projektu.

info@ w-solar.pl

Kontakt w sprawie programu.

agroenergia@nfosigw.gov.pl

 

Źródło: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/