Program „Mój Prąd”

Chcesz zaoszczędzić na rachunkach za prąd, a przy okazji produkować własną energię!?

Zainwestuj w prywatną przydomową elektrownię słoneczną, korzystając przy tym ze wsparcia państwa. To opcja zdecydowanie lepsza od lokaty bankowej!

Program „Mój Prąd”, zwany też 5000 Plus, stanowi unikatowy na dotychczasową skalę instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej (gospodarstw domowych) i dotyczy segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. To jeden ze sztandarowych programów transformacji energetycznej Rzeczypospolitej. Jego wdrożenie będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju OZE.

Można ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji fotowoltaicznej, nie więcej jednak niż 5 tys. zł. na jedno przedsięwzięcie. Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 1 000 000 000 zł. na cały program. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Nasza firma pomaga w składaniu wniosków o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Program „Mój Prąd”

 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl

Nie czekaj! Im wcześniej się zdecydujesz, tym więcej zaoszczędzisz!