Wyższe ceny prądu w 2021

Urząd Regulacji Energetyki podał nowe stawki naliczania za energię elektryczną. Do naszych rachunków za prąd doliczana będzie opłata mocowa oraz opłata OZE, która do tej pory była zerowa.

Wyższe ceny prądu w 2021

Czym jest opłata mocowa?

Opłata mocowa wynika bezpośrednio z przyjętej w 2017 roku ustawy regulującej rynek mocy, która tworzy mechanizm wynagradzania wytwórców energii za utrzymywanie dyspozycyjności. Jej wysokość oblicza prezes URE, bazując na przepisach ustawy o rynku mocy oraz rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska. Opłata mocowa ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne (stałe i bezproblemowe dostawy prądu). Dopłata do rynku mocy w 2021 wynosi od 2,30 zł do 12,87 zł, w zależności od zużycia prądu w gospodarstwie domowym. Poziom opłaty mocowej wyniesie:

dla zużycia poniżej 500 kWh energii elektrycznej – 1,87 zł

dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – 4,48 zł

dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej – 7,47 zł

dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej – 10,46 zł


Reszta odbiorców (np. firmy) będzie rozliczana na podstawie zużycia w wybranych godzinach, w dni robocze od 7:00 do 21:00 i wyniesie 0,0762 zł/kWh.

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym nasz rachunek będzie tzw. opłata OZE, która przez ostatnie trzy lata była zerowa. Od stycznia 2021 roku będzie wynosiła 2,2 zł/MWh.

Fotowoltaika, a opłata mocowa

Instalacja fotowoltaiczna pozwala w znacznym stopniu ograniczyć pobór prądu, a w niektórych przypadkach nawet całkowicie wyeliminować. Panele fotowoltaiczne przekształcając promieniowanie słoneczne w energię pozwalają na zasilenie urządzeń domowych. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie rachunków za energie elektryczną, a tym samym pozwalają na zminimalizowanie opłaty mocowej.

Instalacja która w całości pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną eliminuje całkowicie opłatę mocową. Jest to zatem od przyszłego roku kolejna oszczędność dla inwestorów.

Zastanawiasz się nad fotowoltaiką?

Osoby, które zastanawiają się nad montażem instalacji fotowoltaicznej zapraszamy do konsultacji z naszym pracownikiem oraz darmowej wyceny instalacji.