Zamiast płacić za prąd lepiej go produkować

Zamiast płacić za prąd lepiej go produkować

Ważną pozycję w budżecie każdej gminy zajmują rachunki za energię elektryczną. Ostatnie lata pokazały, że jest ona coraz bardziej znacząca z uwagi na wzrost cen, który bardzo często jest skokowy i trudno przewidzieć, kiedy będzie miał miejsce. Rachunki za energię elektryczną stanowią coraz większe obciążenie dla finansów każdej gminy. Rozwiązaniem tego problemu są instalacje fotowoltaiczne, ponieważ gmina zamiast płacić za prąd będzie go produkowała na własne potrzeby. W Polsce coraz więcej gmin inwestuje w budowę takich instalacji, korzystając z wszelkiego rodzaju dofinansowań. Jedną z nich jest gmina Toruń, która postanowiła wybudować instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej - szkołach, szpitalach, urzędach. Już w roku 2017 zapadły pierwsze decyzje, wytypowano budynki, na których pojawić się miały instalacje fotowoltaiczne - każda o mocy ok. 40 kW. Wówczas gmina ogłosiła, że podejmie współpracę z doświadczonymi firmami projektowymi w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Ogłoszony konkurs wygrała nasza firma WestWind SOLAR.

Do realizacji należało przygotowanie projektu wykonawczego instalacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie. Na etapie przygotowania projektu zaproponowaliśmy, aby skupić się na jakości komponentów oraz na jak najdłuższej gwarancji. Zarówno przygotowane projekty, jak i wniosek o dofinansowanie, przeszły pozytywną weryfikację co skutkowało uzyskaniem przez gminę Toruń dotacji na planowane inwestycje. Jako wieloletni wykonawca instalacji fotowoltaicznych, firma WestWind SOLAR przystąpiła do konkursu na realizację instalacji o wartości 2 mln zł. Z dziewięciu instalacji została wybrana do realizacji ośmiu. Pomimo niesprzyjającej aury udało się skończyć wszystkie instalacje w terminie. Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej pojawiły się natychmiast. Porównując analogiczne okresy, rok do roku, sprzed montażu instalacji i po, dla budynku Urzędu Miasta Torunia mieszczącego się przy ul. Grudziądzkiej 126B, widzimy, iż przy obowiązujących stawkach za energię elektryczną łączna oszczędność w ciągu roku wyniosła 18 579,10 zł. Na takim poziomie oszczędności łatwo wyliczymy, że przy koszcie instalacji w kwocie 151 219,51 zł inwestycja zwróci się przed upływem 8 lat. A okres zwrotu będzie jeszcze szybszy w przypadku wzrostu cen za energię. W przypadku tej inwestycji gmina zdecydowanie postawiła na jakość, która stanowiła istotny czynnik przy wyborze wykonawcy instalacji. Zainstalowane moduły posiadają 25-letnią gwarancję na wady fabryczne (standardem na rynku jest 12 lat), dzięki długim okresom gwarancyjnym pozostałych elementów, gmina nie martwi się przeglądami i ewentualnymi usterkami w okresie funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej.

Warto również przy wyborze wykonawcy instalacji przeznaczyć sporą ilość punktów na wydłużone terminy gwarancji. Dodatkowo należy też pamiętać, że instalacja zwraca się najszybciej wtedy, kiedy pracuje a nie w momencie oczekiwania na serwis czy naprawę. Duży atut, tak jak w przypadku firmy WestWind SOLAR, stanowi fakt posiadania własnego biura projektowego i pracowników z wieloletnim doświadczeniem posiadających uprawnienia do projektowania w branży elektrycznej i konstrukcyjnej.

Zamiast płacić za prąd lepiej go produkować

Jeśli zastanawiasz się nad realizacją - pamiętaj o wyborze odpowiedniego partnera, który pomoże zarówno w doborze instalacji, jej zaprojektowaniu, jak i montażu.

Zapraszamy do kontaktu.

Andrzej Chyliński koordynator ds. projektów