Cechy charakterystyczne:

 

  • zaprojektowane do stosowania w rozproszonych instalacjach fotowoltaicznych,
  • elastyczna możliwość projektowania dzięki trzem MPPT,
  • każdy MPPT może przyjąć ładunek zarówno symetryczny jak i asymetryczny,
  • każdy tracker jest w stanie przyjąć moc 20kW,
  • falowniki wykazują bardzo wysoką sprawność nawet przy częściowym obciążeniu,
  • niskie napięcie startowe,
  • możliwość wyboru wariantu według potrzeb,
  • niska emisja hałasu 58dB(A),
  • spełnia normy bezpieczeństwa IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3, EN 61000-3-12/-11,
  • dodatkowo m. in.: VDE 0126, VDE-AR-N 4105, BDEW, G59/3, IEC 61727, IEC 62116, EN 50438...

Opis


Beztransformatorowe falowniki trójfazowe Powador 30.0 TL3 do 60.0 TL3 zostały zaprojektowane pod kątem stosowania w  rozproszonych instalacjach fotowoltaicznych w fi rmach i w przemy- śle, na przykład w  halach i  na dachach zakładów. Urządzenia umożliwiają bardzo elastyczną konstrukcję instalacji fotowoltaicznej. Optymalne dopasowanie umożliwiają trzy oddzielne trackery MPP, które mogą przyjąć zarówno ładunek symetryczny, jak i  asymetryczny: każdy tracker jest w stanie przyjąć moc 20 kW. Dzięki temu możliwe jest spełnienie wszystkich wymagań typowych dla skomplikowanych konfi guracji instalacyjnych uwarunkowanych niejednolitą budową generatora fotowoltaicznego. Trzy trackery MPP wykazują duże zalety również przy wyrównywaniu błędów zgodności pomiędzy modułami, które występują np. w przypadku różnicy temperatur i  nierównomiernego nasłonecznienia. Zależnie od wariantu wykonania, do jednego trackera MPP można przyłączyć jeden (wariant M) lub cztery (wariant XL) stringi ogniw. Zakres napięć wejściowych jest bardzo szeroki: Od 250 V falowniki przełączają się na sieć, a w trakcie pracy dostarczają prąd nawet przy 200 V, dzięki czemu zapewniają uzysk energii słonecznej nawet ze stosunkowo niewielkich powierzchniowo instalacji. Maksymalny współczynnik sprawności wynosi 98%, a europejski współczynnik sprawności, osiąga wartość do 97,8%. Już w niskich zakresach mocy urządzenia wykazują bardzo wysoką sprawność przy obciążeniu częściowym: przy 5% mocy znamionowej falowniki pracują ze sprawnością wynoszącą 95%. Dzięki zastosowaniu tych urządzeń, uzyskujemy doskonałą komunikację. Urządzenia są wyposażone w  zintegrowany rejestrator danych z  serwerem sieciowym, wyświetlacz grafi czny do wy- świetlania parametrów pracy oraz port USB umożliwiający wgrywanie aktualizacji wbudowanego oprogramowania fi rmware. Na naszej stronie, w zakładce z  danymi do pobrania, dostępne jest bezpłatnie najnowsze oprogramowanie. Dane o pracy urządzenia można pobierać i  przetwarzać zarówno przez port USB, jak i przez serwer sieciowy. Zintegrowany rejestrator danych można ponadto połączyć bezpośrednio z portalem internetowym wyposażonym w  funkcje profesjonalnej analizy i  wizualizacji danych falownika. Falowniki mają zaprogramowane fabrycznie ustawienia dla różnych krajów; aby z nich skorzystać wystarczy podczas instalacji wybrać ustawienia z listy. Niezależnie od tego można wybrać odpowiedni język menu. Falowniki spełniają wymagania wszystkich dyrektyw i  są kompatybilne z  funkcjami dotyczącymi ochrony sieci i instalacji oraz zarządzania pracą Powador-protect zgodnie z  niemiecką ustawą o  energiach odnawialnych (EEG 2012). Redukcja kosztów możliwa jest dzięki zintegrowanemu układowi zbiorczemu przewodów fazowych z zabezpieczeniami przewodów i  ochroną przeciwprzepięciową, przewidzianymi dla wariantu XL. 

Dane techniczne


Dane elektryczne 30.0 TL3 33.0 TL3 36.0 TL3 39.0 TL3 40.0 TL3 60.0 TL3
Wejście DC    
Maks. sprawność 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 97,5% 97,8%
Napięcie rozpoczęcia pracy 250V 250V 250V 250V 250V 250V
Zakres roboczy 200V - 950V
Liczba MPPT 3
Moc maks./tracker 20kW 20kW 20kW 20kW 20kW 20kW
Wyjście AC    
Moc znamionowa AC (przy napięciu 230V) 25 000VA 27 500VA 30 000VA 33 300VA  36 000VA  49 900VA
Prąd znamionowy 3x 36,2A 3x 39,9A 3x 4,35A 3x 48,3A  3x 52,2A 3x 72,2A
Napięcie sieciowe   400V/230V (3/N/PE)

Jak skorzystać z naszej oferty:


Na rynku fotowoltaiki panuje bardzo duża konkurencja. Z tego powodu producenci najważniejszych elementów instalacji fotowoltaicznej: falowników i modułów PV kładą nacisk na jakość oferowanych przez siebie produktów, jednocześnie starając się zachować konkurencyjną cenę. Taka sytuacja jest bardzo korzystna dla klienta, gdyż pozwala dość swobodnie dobierać elementy instalacji tak, aby koszt inwestycji zwrócił się jak najszybciej. Obecnie pracujemy z wieloma firmami, które sprzedają swoje produkty na prawie cały świat i mogą pochwalić się wieloma zadowolonymi klientami z Ameryki, Europy, Azji, Australii czy Afryki.