Zapytanie ofertowe Nr 01/02/2017

Zapytanie ofertowe fotowoltaika

Zapytanie ofertowe Nr 01/02/2017 dotyczące zamówienia na kluczowego podwykonawcę usług badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – konkurs w ramach Programu sektorowego „IUSER” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Więcej informacji: http://www.w-solar.pl/pl/ogloszenia